Søk breddegave

1. Om søkerenBeskriv tiltaket eller prosjektet dere søker midler til - husk å skrive hvilket beløp dere søker om

Bare organisasjoner med organisasjonsnummer kan søke. Legg inn organisasjonsnummer her

2. Medlemmer

3. Informasjon fra siste årsregnskap

4. Kontonummer *

Fyll in kontonummer som skal benyttes for innbetaling. Vi vil be om dokumentasjon på at kontonummeret tilhører søker dersom dere blir tildelt gave.

5. Kontaktperson

Fyll inn navn og adresse til den som søker. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen en bekreftelse av innsendingen blir sendt til.

Dersom du ikke har formell rolle (styremedlem, prokura, daglig leder) må du sende inn fullmakt på at du kan representere søker». Dette kan du gjøre på «Min Side» som blir etablert når du sender søknaden.

6. Samtykke