Søk prosjektgave

For prosjektgaver kan du sende inn søknad hele året. Vi er spesielt opptatt av å støtte prosjekter som bidrar til positivitet og utvikling i lokalsamfunnet.

1. Om søkerenFyll inn en kortfattet beskrivelse av virksomheten.

Fyll inn en kortfattet presentasjon av prosjektet. Hva går prosjektet utpå, og hvorfor skal vi gi gave til akkurat dette formålet? Hva skal pengene gå til?

Beskriv hvilke delmål prosjektet dekker og hvordan. Dette feltet er valgfritt, men kan være med å veie søknaden din høyere. Få oversikt over FNs bærekraftsmål her.

Fyll inn beløp det søkes om. Dette beløpet må gjenspeiles i finansieringsplanen som vedlegges lenger ned.

Legg inn organisasjonsnummer her.

2. Kontaktperson

Fyll inn navn og adresse til den som søker. Pass på at alle opplysninger er korrekt. Benytt en e-postadresse som blir rutinemessig sjekket. Det er denne adressen en bekreftelse av innsendingen blir sendt til.

Dersom du ikke har formell rolle (styremedlem, prokura, daglig leder) må du sende inn fullmakt på at du kan representere søker. Dette kan du laste opp under "Andre vedlegg"

3. Kontonummer *

Fyll inn kontonummer som skal benyttes for utbetaling av gave. Legg opp dokumentasjon på at kontonummeret tilhører søkeren (bekreftelse fra banken eller kontoutskrift) under "Andre vedlegg"

4. Vedlegg

Lovlige filer er Word, Excel, Powerpoint, PDF og JPG. Maks filstørrelse er 10 MB.

Legg ved siste årsregnskap, dvs. resultatregnskap, balanse og eventuelt noter. Om nødvendig, benytt "5. Andre vedlegg" nedenfor.

Sett opp et grovbudsjett, med hovedtall. Dette skal til sammen utgjøre totalkostnaden for prosjektet. Har du ikke dette, legg ved et dokument som beskriver hvorfor.

Sett opp en finansieringsplan. Dette vil inkludere eventuelle tilskudd og støtte fra andre bidragsytere / institusjoner, egne driftsmidler, lån fra bank osv.

Sett opp et dokument som beskriver fremdriften i prosjektet.

5. Andre vedlegg

Lovlige filer er Word, Excel, Powerpoint, PDF og JPG. Maks filstørrelse er 3 MB.

Eventuelle tilleggsvedlegg kan legges her.

6. Samtykke